De centrale verwarming is een principe dat al sinds de Oudheid gekend was bij de Romeinen. Daar deed men dit door middel van holle muren en vloeren te verwarmen. Deze muren en vloeren werden verwarmd door houtverbranding in de kelders onder de verwarmde ruimte. Pas toen andere organische brandstoffen en steenkool werden ontdekt als nieuwe verwarmingsbronnen, werd dit systeem weer toegepast.

De moderne variant van dit type verwarming verschilt niet veel van het klassieke principe. Er wordt door een centrale verwarmingsbron een hele woning verwarmt in plaats van elke ruimte apart. Dit kan gebeuren door verschillende soorten verwarmingsbronnen. We denken hierbij aan luchtverwarming, elektrische verwarming of het klassieke stoken. De temperatuur die men wilt verkrijgen wordt geregeld door een centrale regelaar die in vele gevallen een gewone thermostaat is. Het leuke hieraan is dat men via deze thermostaat in staat is om de verwarming te regelen van het hele huis, zonder hiervoor noodzakelijk naar de ruimte te moeten gaan waar de installatie geplaatst staat.

Zoals bij alles het geval is, zijn er natuurlijk voor- en nadelen. Dat een centrale verwarmingsbron alle ruimtes in de woning voorziet van warmte is natuurlijk zeer efficiënt en makkelijker dan het verwarmen van aparte ruimtes. Verder gebeurt het verbrandingsproces (waarbij de warmte ontstaat) nu ook vaak buiten de lucht die zich in de woning bevindt. Toch zijn er enkele nadelen die velen niet aangenaam vinden. Zo is er de ongelijke verwarming van de kamers waardoor er een condensatie ontstaat die in slecht verluchte ruimtes schimmels zou kunnen veroorzaken. Verder kan het stof op radiatoren een onaangename geur veroorzaken en is het opwaaien ervan tevens slecht voor personen met ademhalingsproblemen.

Een ketel voor de centrale verwarming is een onmisbaar onderdeel van de installatie en vormt dan ook vaak het duurste onderdeel. Voor velen is dit echter een te hoog bedrag en zal men dus een goedkoper alternatief moeten vinden. Om de consument letterlijk niet in de kou te laten staan hebben de energieleveranciers hier een oplossing voor bedacht voor de gezinnen die het met wat minder moeten stellen. Zo kan men tegenwoordig een CV ketel huren bij de energieleverancier. Dit initiatief werd door vele gezinnen aanzien als goede oplossing voor de hoge kostprijs. Vandaag de dag worden er nog steeds ketels verhuurd. Merk op, men kan ook de bestaande ketel laten vervangen en starten met het huren van een ketel bij de leverancier!

De huur van een ketel omvat veel voordelen. Zo bent U bij het huren van een CV Ketel vaak vrijgesteld van enige kosten die zouden kunnen opgelopen worden bij defecten of reparaties aan de ketel. Dit hangt natuurlijk af van leverancier tot leverancier. Verder wordt er bij het huurcontract vaak een onderhoudscontract afgesloten dat instaat voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt van de ketel. De huurprijs omvat eveneens de plaatsing van de ketel en het bijhorende materiaal maar ook de eventuele verwijdering van de oude ketel, zij nemen die gewoon mee en recycleren deze, wat goed is voor het milieu. Indien U dus wilt genieten van een nieuwe ketel maar het iets te duur is om een volledig nieuwe installatie aan te schaffen dan, is een dergelijk huurcontract zeker iets voor U.

Centrale verwarming installeren

De installatie van een centrale verwarming is een proces dat, afhankelijk van de aanwezigheid van de nodige leidingen, niet al te lang hoeft te duren. Het gebeurt dan best ook uitsluitend door de nodige vakmensen. Tijdens de plaatsing van de verwarming kan het zijn dat er verschillende tests moeten worden uitgevoerd om de toestand van de leidingen te controleren en er voor te zorgen dat na de plaatsing alles naar behoren zal werken. Het is belangrijk dat U de installateur zijn werk laat doen en dat U bij enige vragen altijd rechtstreeks naar hem gaat. Zo voorkomt U het verkeerd gebruik of enige defecten die opgelopen zouden kunnen worden door een verkeerde toepassing van de installatie. De plaatsing van een centrale verwarming verloopt hoe dan ook het snelst bij een nieuwbouw. De plaatsing van de leidingen kan dan tegelijk gebeuren met de plaatsing van de installatie op zich.

Voordat de installatie van gang kan gaan zal de installateur rustig nog eens alles overlopen om er zeker van te zijn dat alles naar wens en zonder enige moeite zal kunnen verlopen. Mochten er dan toch nog dingen ontbreken of wanneer er plots enige dingen zouden bijgekomen zijn dan kan men dit nu melden, voordat de installateur reeds begonnen is en men niet meer terugkan. De installateur zal na de plaatsing eveneens grondig uitleggen hoe de installatie werkt en hoe U deze zo goed en efficiënt mogelijk kan gebruiken. Is dit niet zo dan kan U altijd vragen of hij dit kan doen, het zou vrij verwonderlijk zijn mocht hij dit niet doen of weten.

Voor meer informatie betreffende een installatie van een centrale verwarming kan men altijd langsgaan bij de installateur of de energieleverancier die daarvoor verantwoordelijk is.