Bij een klassieke ketel wordt er energie naar warmte omgezet, dit gebeurt tijdens de verbranding of het stoken van een brandstof zoals aardgas en stookolie, ook rookgas geproduceerd dat warmte bevat. Dit rookgas wordt echter afgevoerd en komt terecht in de buitenwereld. Men merkt dus al op dat er een zeker warmteverlies is doordat men dit doet. De wetenschap heeft dit fenomeen zeker niet gemist en is op het idee gekomen de warmte van het rookgas te recupereren. Het resultaat is de condensatieketel, een zuiniger systeem dat bovendien een hoger rendement kent als klassieke ketels, zij het hoogrendement of gewone types. Door het zuiniger verbruik en het bovendien hoger rendement is het een aantrekkelijke soort ketel die door velen veel interesse opwekt. In vergelijking met een hoogrendementsketel werkt de condensatieketel aan een rendement dat 6 tot 9 procent hoger ligt, in het geval van aardgas, bij stookolie ligt dit verschil tussen de 3 tot 5 procent.

Door in de waterdamp de warmte te gaan recupereren bespaart men een hele hoop warmte die anders gewoon letterlijk de lucht zou ingaan. Het zal in de plaats gebruikt worden om het afgekoelde water dat terugkeert van de radiatoren terug voor te verwarmen. Tijdens dit proces zal het van aggregatietoestand veranderen en bijgevolg condenseren. Het water dat men bekomt door deze condensatie zal vervolgens afgevoerd worden naar het riool, dit omdat het geen energie meer bevat die kan gebruikt worden voor de voorverwarming van water. Voor een perfecte opstelling is het belangrijk dat het water dat terugvloeit van de radiatoren zo koud mogelijk is om zoveel mogelijk waterdamp aan te wenden en te condenseren. Uw ketel zal een hoger rendement hebben wanneer de temperatuur van het water laag is want zo zal de hoeveelheid gecondenseerde waterdamp ook hoger liggen.

Condensatieketel prijs

Een condensatieketel is een zeer hoogwaardig onderdeel van een centrale verwarming en kent een zeer hoog rendement. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kostprijs van een dergelijke ketel heel wat hoger ligt als de kostprijs van een klassieke ketel of hoogrendementsketel. Toch is dit niet de voornaamste voorwaarde van de hogere prijs van dergelijke ketels. Het is namelijk zo dat deze een ietwat zuur condensatiewater produceren waardoor men deze ketels moet vervaardigen uit een metaal dat roestvrij is en dus niet kan aangetast worden door de zuurgraad van het condensatiewater. Dit wil echter ook zeggen dat de ketel langer zal meegaan in vergelijking met de klassieke ketels, doordat ze vervaardig is uit duurdere en duurzamere materialen. Doordat de technologie binnen de ketel eveneens van een hoogstaander niveau is het niet meer dan normaal dat U daar meer voor hoeft te betalen.

Toch zijn er bepaalde factoren die U in het achterhoofd moet houden die de hoge kostprijs een beetje doen vervagen. Zo is de condensatieketel een besparende ketel, waardoor U dus geld zal uitsparen op de energierekening. Met dit geld dat U uitspaart kan U al snel de meerwaarde van het toestel terugwinnen en na verloop van tijd zelfs winst maken na al die jaren! Door het hoge rendement van de ketel zal er dus ook minder energie moeten verbruikt worden om hetzelfde resultaat te bekomen. Dit is eveneens een hele hoop geld dat U uitspaart op de energierekening, dit bovenop de reeds besparende werking. In combinatie met degelijke radiatoren die een dermate hoog rendement kennen, zal U beschikken over een optimale installatie die niet alleen bespaart maar ook een groot comfort kent. De condensatieketel is dus vast en zeker zijn geld waard. Laat de prijs dus zeker geen hinderpaal zijn voor de aanschaf.

Condensatieketel premie

Door de hoge kostprijs zien veel mensen af van de aankoop van een condensatieketel, dit ondanks de vele voordelen die deze biedt. Het is namelijk zo dat een condensatieketel op lange termijn zeer rendabel is en bovendien een meerwaarde biedt aan Uw verwarmingsinstallatie. Om het duurzamer leven en duurzame energievormen aan te sporen en aan te zetten tot de overstap daar naar heeft de overheid tal van premies voorzien die een groot deel van de kosten kunnen dekken en bijgevolg de financiële last van de condensatieketel iets lichter maken en het dus openstellen en toegankelijker maken naar de consument toe. Dergelijke premies bestaan uit een toelage die men kan verkrijgen doordat men deze condensatieketel laat installeren of plaatsen ter vervanging van een bestaande ketel of dat men een renovatie uitvoert en daarbij ook de verwarming eens gaat aanpakken. Ga voor alle zekerheid op voorhand goed na of U wel degelijk in aanmerking komt voor dergelijke premies.

Dankzij deze premies kan het voor de consument al iets makkelijker zijn om de overstap te maken naar een installatie die een condensatieketel bevat. Zo kan iedereen makkelijker genieten van de aangename warmte die deze produceert en kan men tevens besparen op de energiekosten in zijn geheel. Men zal sneller het bedrag kunnen terugwinnen en blijvend kunnen genieten van een installatie die niet alleen beter rendeert maar eveneens bespaart doordat er minder energie nodig is om een hoger rendement te kunnen halen. Ga op tijd langs bij Uw gemeentehuis of stadhuis om meer inlichtingen te krijgen over hoe het verkrijgen van deze premies mogelijk is. Bovendien zijn het niet enkel toelages die men kan krijgen maar eveneens fiscale voordelen die U toelaten geld terug te krijgen via de belastingen. Een klein voordeel biedt U vaak al een grote terugwinst.