Dat de stookolieprijzen de laatste jaren sterk gestegen zijn is een feit waar men niet rondom kan. Dat de prijzen van gas en elektriciteit eveneens gestegen zijn houdt deze prijsstijging echter in balans met de concurrerende brandstoffen van de stookolie. Het is echter wel zo dat door vernieuwde technologieën en gericht onderzoek het rendement van de installaties sterk naar boven is gehaald waardoor men steeds meer zal kunnen genieten van dezelfde verwarming aan een lager verbruik. Zo zijn ook de stookoliekachels verbeterd in ontwerp en kennen ze vandaag de dag een rendement van tussen de 80 en 84 procent. Het voordeel van stookolie als brandstof voor een kachel is dat deze weinig tot geen roetafzet kent in zowel de kachel zelf als de schoorsteen waar deze op is aangesloten. Zo is het onderhoud aan dergelijke kachels al minder intensief en zal men minder frequent de schoorsteen moeten laten schoonmaken.

Om een optimale verspreiding te voorzien voor de warme lucht die geproduceerd wordt, plaatst men vaak een ventilator in de kachel om zo de lucht te kunnen verspreiden en te laten circuleren. Deze techniek is echter snel achterhaald en wordt als vrij zinloos bestempeld aangezien de koude lucht eveneens mee zal beginnen circuleren, wat niet echt de bedoeling is. De warmte zal vanuit zichzelf al snel een weg vinden doorheen de kamer. Het is uiteraard zo dat warme lucht bovenop koude lucht zal drijven waardoor er een opwaartse verplaatsing is van koude lucht en warme lucht. Voor de opwarming van de kachel zelf is het wel aangeraden om geen objecten bovenop de kachel te plaatsen alsook dat men vermijdt de kachel te plaatsen in de nabijheid van gordijnen of andere brandbare textiel die makkelijk vuur zouden kunnen vatten bij langdurige blootstelling aan hevige verhitting.