Net zoals eender welke andere installatie heeft ook de centrale verwarming een degelijk onderhoud nodig om er voor te zorgen dat de installatie naar behoren zal blijven werken. Vooral de ketel is een belangrijk onderdeel dat zeker en vast geregeld eens moet nagekeken worden op eventuele defecten en verstoppingen. Het is door dergelijk onderhoud dat men kan voorkomen dat er defecten kunnen voorkomen in het systeem. Eveneens kan men bij een onderhoudsbeurt al vroeg opsporen of er niet gauw een vervanging nodig zal zijn aan een van de onderdelen van de centrale verwarming. Het is door een reeks gerichte en specifieke controles dat men vaak al snel defecten zal kunnen opsporen en vermijden. Het onderhoud gebeurt dan ook uitsluitend door iemand die bevoegd is en beschikt over de nodige kennis en ervaring om zonder enig risico en gevaar er voor te zorgen dat de installatie zo goed als nieuw is.

Daarom dan ook dat de meeste leveranciers van ketels er een onderhoudscontract bij aanbieden dat er voor zorgt dat men geregeld zal langskomen voor een grondig onderhoud van de gehele installatie. Het leuke hieraan is dat U zich zelf geen zorgen hoeft te maken over de staat en het onderhoud van de installatie. Verder kan men via datzelfde onderhoudscontract ook een afspraak maken dat wanneer er zich een defect voordoet of wanneer er dringend iets aan vervanging toe is ten gevolge van een defect, men zo snel mogelijk zal langskomen, dit vaak nog op dezelfde dag van de melding. Deze onderhoudscontracten kunnen niet alleen bekomen worden bij het bedrijf of de aannemer die Uw installatie plaatste, maar eveneens door de energieleveranciers die Uw ketel zijn komen plaatsen of van wie U deze huurt. Voor meer informatie kan U altijd bij hen terecht.