Stadsverwarming komt voor in twee specifieke vormen, met name restverwarming en collectieve verwarming. Beide zijn een zeer energiezuinige vorm van verwarmen en werden de laatste jaren steeds populairder onder zowel de bevolking van grote appartementsgebouwen alsook de aannemers die dergelijke structuren bouwen. De term stadsverwarming komt dan ook vooral van het feit dat men deze vorm van verwarming eerder zal tegenkomen in een stad dan op het platteland waar veel huizen naast elkaar staan. De eerste soort stadsverwarming, de restverwarming, is gebaseerd op de warmte die opgewekt wordt bij de opwekking van elektriciteit. Wanneer een elektriciteitscentrale energie opwekt in de vorm van elektriciteit zal deze ook een enorme hoeveelheid warmte opwekken die echter niet warm genoeg is voor de omzetting naar elektriciteit. Deze restwarmte wordt op zich dan gebruikt voor de opwarming van water die dan kan gebruikt worden voor de verwarming van gehele gebouwen, met name appartementen, alsook hele huizenblokken.

De collectieve verwarmingsmethode bestaat er uit dat men in plaats van een boiler per appartement, een centrale boiler of warmtepomp zal gebruiken voor de voorziening van warmte voor een heel gebouwencomplex of appartementencomplex. Het voordeel hiervan is dat men niet alleen energiezuinig leeft maar dat men ook collectief minder moet betalen voor de verwarmingskosten. Verder is er geen nood aan een aparte installatie en onderhoud van aparte installaties van centrale verwarming die vaak veel kosten met zich meebrengen. Het is echter niet mogelijk om zelf over te schakelen naar een ander soort type verwarming dat gebruik kan maken van het huidige collectieve systeem. Het is dus een nadeel voor zij die wensen gebruik te maken van een individuele centrale verwarmingsinstallatie.

Stadsverwarming is dan ook een initiatief dat zeer positief ontvangen werd en tot op de dag van vandaag nog steeds vaak gebruikt wordt.

Warmtewisselaar stadsverwarming

Stadsverwarming mag dan wel een energiezuinige en duurzame vorm van verwarming zijn. Toch zijn er bepaalde dingen waarmee men rekening moet houden indien men gebruik zal gaan maken van dergelijke vorm van verwarming. Het is namelijk zo dat men ook kan opteren voor de voorziening van warm water voor het sanitair gedeelte van de woning door gebruik van stadsverwarming. Men moet zich er dan wel voorzien van een warmtewisselaar die het nodige water zal opwarmen voor gebruik. Deze warmtewisselaars zijn echter standaard nooit inbegrepen en dienen dan ook vaak afhankelijk aangeschaft te moeten worden alvorens men echt kan genieten van warm water op basis van stadsverwarming. Het is dan ook zo dat de consument vaak duurder uitkomt door deze bijkomende kost waardoor het al minder aantrekkelijk wordt om in te trekken in een appartementencomplex of nieuwbouw die gebruik maakt van stadsverwarming als hoofdzakelijke verwarmingsbron en methode.

Daarom dan ook is het wijs en verstandig om op voorhand goed na te gaan of men wel degelijk gebruik zal kunnen maken van een warmtewisselaar in de voorziening van warm water. Anders is het vrij zinloos om gebruik te gaan maken van stadsverwarming als er toch al een boiler en dergelijke voorzieningen aanwezig zijn voor de aanvoer van warm water. Vele consumenten kwamen dan ook bedrogen uit bij het zich er van bewust worden dat dit een dooddoener was voor de zogenaamde besparing die zij zouden kunnen verwerven door over te schakelen naar een woning met stadsverwarming. Het is dan ook zo dat de staat vandaag de dag tussenbeide zal komen moest dit het geval zijn. Hierdoor werden er bepaalde normen en wetten opgesteld die de consument moeten beschermen bij dergelijke situaties. Het is dus met name veel makkelijker en veiliger vandaag de dag om over te schakelen naar stadsverwarming.