Wanneer er zich problemen voordoen met de verwarmingsinstallatie is het uiteraard van groot belang dat deze zo snel mogelijk verholpen worden, zeker in tijden van kou zoals in de winter. De kans dat U deze problemen zelf kan opsporen en repareren is vrijwel onbestaande tenzij U zelf over genoeg kennis beschikt inzake verwarmingsinstallaties. Anders wordt men altijd aangeraden zo snel mogelijk een expert te laten langskomen zodat deze een kijkje kan nemen en vaststellen wat het probleem is. In vele gevallen zijn onderhoudsbeurten een middel om problemen te voorkomen, toch is de kans altijd bestaande dat er ergens iets misgaat, dit is zo bij alles zoals men wel al weet. De persoon die Uw installatie komt controleren op problemen is in het beste geval ook de persoon die de installatie heeft geplaatst. Zo is de kennis van het systeem dat men gebruikt al zeker aanwezig bij de persoon in kwestie. In vele gevallen bieden deze installateurs ook hun diensten aan voor het onderhoud van de installatie en is de communicatie wat betreft deze zaken heel goed.

Verder kan U ook gespecialiseerde bedrijven inschakelen om een controle te komen uitvoeren wanneer er zich een probleem voordoet binnen Uw installatie. Deze kunnen vaak snel en efficiënt het probleem opsporen en het vaak ter plekke verhelpen indien het niet al te ernstig is. Afhankelijk van Uw type verwarmingsinstallatie is het risico op problemen al dan niet groot of klein. Installaties die gebruik maken van een heel netwerk leidingen en dergelijke maken uiteraard meer kans op lekkages als wanneer men een installatie gebruikt waar men vooral gebruik maakt van elektrische energie of infrarood. U moet enkel ten allen tijde zien dat U geregeld een onderhoud laat uitvoeren om enige problemen snel en zeker op te sporen.